Bliv Medlem

Et medlemskab gælder for en hel husstand og giver adgang til alle bylaugets arrangementer. De fleste arrangementer uden tilmelding kræver dog ikke medlemskab.

Når du indbetaler årskontingent, som i 2019 er 90 kr/husstand, er du automatisk med i foreningen og får f.eks sms om nærtstående arrangementer.

Indbetal på giro via netbank med kode +73 og konto +82599827. Husk at oplyse mobilnummer, adresse og e-mail. Abonnementet gælder for et kalenderår af gangen. Se flere detaljer under menuen “Vedtægter”.

Med venlig hilsen kassereren.

Brug formularen til højre for at sende relevante oplysninger til kassereren.