For interesserede i vandreturer er der opsat et kort på 3kanten.


FAMILIEFILM 28/12 2021
Kl 16.00

    Menu: BYG SELV BURGER
                efter filmen
Tilmelding 2 dage før til Lene O på

           Telf.: 61 37 99 86

Invitation til
GENERALFORSAMLING

Fredag d 28/1 2021

Kl 18 på Snogekær til spisning
Kl 19.30 til generalforsamling
Dagsorden er ifølge vedtægter

Forslag der ønskes tages op, skal være formanden i hænde 1 uge før

Bylauget giver mad:
Rejesuppe med brød
Kalkunbryst med hasselbagt kartoffel samt div.
Kaffe og kage

Der er mulighed for at købe øl, vin, vand

 Skulle situationen blive sådan, at generalforsamlingen skal udsættes. Forsætter bestyrelsen, som hidtil. Indtil denne kan afholdes.