Bestyrelse. Konstituering for 2018 i løbet af april


Lene Ottesen
Formand

Kærstrædet 34, Vejleby
4050 Skibby
Tlf.: 61 37 99 86
michaelthorvil@mail.tele.dk


Randi Holst Larsen
Næstformand

Vestervej 22, Vejleby
4050 Skibby
Tlf.: 22 89 55 66
randi.larsen@dlgtele.dk


Henrik Caspersen
Kasserer

Vestervej 44, Vejleby
4050 Skibby
Tlf.: 21 78 57 27
henrik@caspersen.ws


Kim Beckman

Kløvertoften 1, Vejleby
4050 Skibby
Tlf.: 20 32 75 30
info@kimbeckman.dk


Tanja Naalstrøm

Kærstrædet 8
4050 Skibby
Tlf.: 29 80 04 48
tanjanaalstroem@hotmail.com


Inge Askjær

Fyrvænget 65
4050 Skibby
Tlf.: 22 37 61 88
fyrvaenget65@gmail.com


Bente Larsen

Kløvertoften 2
4050 Skibby
Tlf.: 60 88 31 72
bjullarsen@gmail.com


Gitte Tvile Lorenzen

Fyrvænget 61
4050 Skibby
Tlf.: 42 29 30 29
birgit.tvile@gmail.com