FORSIDE


 

For interesserede i vandreturer er der opsat et kort på 3kanten.


Kommende arrangementer

Indkaldelse til
generalforsamling i
Vejleby bylaug


Fredag d. 26/1 2018 på Snogekærgård
Spisning kl 18.00
Generalforsamling kl 19.30

Menu
Forret: Røget laksemad
Hovedret: Glaseret skinke med stuvet spinat
Kaffe og kage

Dagsorden ifølge vedtægter
Endelig dagsorden er at finde på vores hjemmeside
1 uge før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt og begrundet til vejlebybylaug@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingen.

NYT:
Der skal betales kontingent for 2018 (90 kr), før der kan deltages i et arrangement i 2018. Betaling foregår på netbank:
+73 og konto +82599827. Der kan også betales på stedet via netbank, husk NEM-ID og at angive e-mail og mobilnummer.

Tilmelding til spisning senest 24/1 til
Lene Ottesen 61 37 99 86
Randi Larsen 22 89 55 66