FORSIDE


For interesserede i vandreturer er der opsat et kort på 3kanten.


Kommende arrangementer

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT
  Valg af stemmetæller
 1. FORMANDENS BERETNING
 2. KASSEREREN FREMLÆGGER REVIDERET REGNSKAB
 3. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
  Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med ”legeplads”. Benedikte Rose får ordet.
 1. VALG TIL BESTYRELSEN
 • På valg er:     Kim Beckman (modtager genvalg)
 •                       Henrik Caspersen (modtager genvalg)
  For begge gælder det for en periode på 2 år.
 1. VALG AF SUPPLEANTER
 • På valg er:   Tanja Naalstøm er på valg (modtager genvalg)
  for en periode på 2 år.
 1. VALG AF REVISOR
 • På valg er:    Per Mortensen, for en periode på 2 år, (modtager genvalg)
 1. KONTINGENT
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 90 kr/år/husstand for år 2020.
 1. EVENTUELT